Home / اعتیاد

اعتیاد

مشاوره اعتیاد

مشاوره اعتیاد

 اعتیاد یک بیماری مزمن است که شامل چرخه های عود و بهبودی است. برای شکستن چرخه اغلب به کمک حرفه ای نیاز است. اعتیاد بر زندگی میلیون ها انسان تأثیر منفی می گذارد. ویرانی که برپا می دارد ، بر تمام سطوح جامعه تأثیر می گذارد. درمان و پیشگیری از …

بیش تر بخوانید