Home / مشاوره قبل از ازدواج / ضرورت مشاوره ازدواج

ضرورت مشاوره ازدواج

ازدواج یكی از مهمترین تصمیمات تمام زندگی است. اما این تصمیم زمانی باید گرفته شود، كه اطلاعات و دانسته های ما و تجربه و پختگی ما در برابر بزرگی این تصمیم اندك و ناتمام است. این مقاله تلاشی است برای ارایه ی اطلاعات و افزایش دانسته ها و توصیه به صبوری برای افزایش تجربه و پختگی به آنهایی كه هنوز آمادگی چنین تصمیمی را ندارند.

قبل از ازدواج قدرت و اختیار در تصمیم گیری بسیار است و میتوان از تشكیل ساختارهای مشكل زا دوری كرد. اما پس از ازدواج، هنگامی كه ساختارها شكل گرفت تنها می توان كاركردهای مشكل را كاهش داد و به ندرت می توان در ساختارها تغییر ایجاد كرد.

معمولاً جامعه را در اولین تقسیم بندی به چند نهاد اصلی تقسیم می كنند . نهاد خانواده، نهاد آموزش، اقتصاد، حكومت و دین و در جوامع پیشرفته نهاد علم نیز در سده اخیر به نهادهای اجتماعی اضافه شده است . نهاد خانواده یكی از نهاد های مهم اجتماعی است كه با ازدواج آغاز می شود. بنابراین، ازدواج از آنجا كه مراسم آغازین این نهاد مهم اجتماعی است اهمیت بنیادین و پایه ای دارد . سنگ بنای نهاد خانواده در ازدواج گذاشته می شود و ما از دیرباز معتقد بوده ایم كه:

 خشت اول چون نهد معمار كج          تا ثریا می رود دیوار كج

ما در انتخاب خانواده ای كه در آن به دنیا آمده ایم هیچ گونه اختیاری نداشته ایم ، اما معمار خانواده آتی خود خواهیم بود . هرچند ازدواج همه ی امر خانواده نیست اما خشت اول و سنگ بنای خانواده است . بنابراین یكی از مهمترین مسا یل در نهاد خانواده، ازدواج و مسایل پیرامون آن است. ازدواج یك نقطه عطف در زندگی انسان است و یكی از مهمترین تصمیمات طول زندگی فرد است . با ازدواج خانواده تشكیل می شود و نظام خویشاوندی شكل می گیرد و نسل بقا می یابد.

ازدواج موفق پایه و بنیانی عالی برای ایجاد خانواده ای شاد و مستحكم است و هیچ چیزی در جهان نمی تواند زندگی انسانها را شاداب تر و بهتر كند مگر افزایش ازدواجهای موفق. حتی استحكام یك كشور با استحكام خانواده ها همبستگی دارد.

ازدواج در زمره پیچیده ترین روابط انسانی است. ازدواج برخوردی شگفت میان فرهنگ و طبیعت یا قواعد اجتماعی و كشش جنسی است . ازدواج مظهر برخورد فرهنگ و طبیعت است. ازدواج فرایندی است از كنش متقابل بین یك مرد و یك زن كه برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود بر پا داشته اندازدواج دارای ابعاد اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و بین فردی است.

مشاوره ازدواج چیست و چگونه می تواند به ما کمک کند؟ آیا تمام نامزدها و زوجینی که قصد ازدواج با هم دارند، باید به مشاور قبل از ازدواج مراجعه کنند؟ یک مشاور ازدواج حرفه ای از چه راه هایی می تواند به ما کمک کند؟ در چه مرحله ای از آشنایی باید به مشاور ازدواج مراجعه کنیم؟

تاریخچه خانواده و ازدواج در ایران

تیره ی ابتدایی ، منشأ خانواده ی باستانی است (مظاهری، خانواده ایرانی ). ایرانیان در سر آغاز به تیره هایی بخش می شدند. چندی دیگر این گروهها منشأ خانواده ها و قبیله ها شدند. در جریان دوره هزار و دویست، سیصد سال ه ای كه از زرتشت تا رفته رفته حجم قدیم و انسجام خود را از دست داد . ،« تیره » روزگار خسروان ادامه یافت. خانواده ی بزرگ، كهن ترین نمونه نوعی است كه می شناسیم. تركیب آن از این قرار است كه در ملكی موروث كه قابل انتقال نیست پدر و مادر، فرزندان، نوادگان، برادران، خواهران، عروسان، دامادان، عموزادگان، عمه زادگان، دایی زادگان، خاله زادگان و بستگان دیگر زیر نظر رئیسی واحد ، پیرامون اجاقی واحد و برای برگزاری آیینی واحد و پرستشی واحد، در زیر سقفی واحد گرد می آمدند. این گروه، گروهی است كه از تیره پدید آمده است.

در دوره ی ساسانی در قرن ششم میلادی خانواده با پدر و مادر و فرزندان حجمی بسیار كمتر از حجم نمونه تیره ای خود دارد و می توان گفت در آن و قت به ساده ترین صورت خویش در آمده است. ساده ترین و اولین نمونه ی خانواده ی ایرانی در دوره ی پیش از اسلام، در قرن ششم میلادی در گرما گرم سلطنت ساسانیان پدیدار شد.

زناشویی بیش از هرچیز اهمیتی مذهبی دارد . ازدواج كه رسم و طریقه ی خدایی است برای فرد ایرانی همانگونه كه تقرب به اهورا مزدا تكلیف واجب شناخته می شود، تقدیسی لازم و واجب است. آیین زرتشت عربها را از آغوش خود می راند و حرامزاده ها از هرگونه وراثتی بی بهره اند. در دوره ی ساسانی دولت هر سال عده بسیاری از دوشیزگان بی چیز و ندار را به زنی می دهد و پیش از این كار، برای آنها جهیزیه فراهم می آورد.

با پذیرش اسلام توسط ایرانیان، سنتها و آیین ازدواج نیز تحت تأثیر اسلام قرار گرفت. اسلام دین كاملی است و بر امر ازدواج اهتمام بسیار دارد . آیات قران و احادیث پیامبر دلیل روشنی بر این توجه و اهتمام است. قرآن می فرماید:

 • با زنان مشرك ازدواج نكنید تا ایمان بیاورند، كنیزی كه مومن باشد از زن مشرك بهتر است اگر چه شما را به شگفتی آورده باشد و (زنان مسلمان را ) به ازدواج مشركان مدهید تا آنكه ایمان بیاورند، غلامی كه مومن است از مرد مشرك بهتر است.
 • زنان بی شوهر و مردان مجرد از خودتان را و مؤمنان از غلامان خود و كنیزانتان را عقد ازدواج ببندید، اگر تهی دست باشند، خداوند از فضل و كرم خویش بی نیاز گرداندشان كه خداوند فراخی بخش و داناست و كسانی كه اسباب ازدواج نیابند باید خویشتن داری كنند تا آنكه خداوند از فضل و كرم خویش توانگرشان كند…
 • زنان پلید درخور مردان پلیدند و مردان پلید درخور زنان پلید و زنان پاك شایسته مردان پاك اند و مردان پاك شایسته زنان پاك، آنان (عاشیه و صفوان ) از آنچه كه می گویند به دورند، آنان آمرزش و روزی فراوانی (در بهشت) دارند

پیامبر اسلام در باب ازدواج می فرماید:

 • ازدواج سنت من است.
 • در اسلام هیچ بنایی نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست
 • ای جوانان! بر شما باد ازدواج!
 • بر شما باد كه همسر دی ندار انتخاب كنید.
 • مرد مسلمان بعد از اسلام هیچ فایده ای بهتر از همسر مسلمان (یا نیكوكار ) نبرده است.
 • بی همسرانتان را همسر دهید زیرا خداوند اخلاق آنان را نیكو می گرداند و رزق آنها را وسعت می دهد و بر مروتهای آنان می افزاید.
 • كسی كه ازدواج را از ترس فقر و ناداری ترك كند، همانا به خداوند گمان بد برده است، زیرا خداوند می فرماید: اگر فقیر باشند، خداوند با فضل و رحمت خویش آنان را بی نیاز می سازد.
 • همسر بگیرید كه به یقین رزق شما را زیاد میكند.
 • با كسی كه اخلاق و دین او مورد پسند باشد ازدواج كنید و اگر چنین نكنید فتنه و فساد بزرگی در زمین بوجود خواهد آمد.
 • با خانواد ه شایسته ازدواج كنید، چرا كه عرق تأثیر می گذارد.

ضرورت آموزش قبل از ازدواج

ازدواج خشت بنای خانواده است و در صورتی كه بخواهیم در خانواده با مشكلات كمتر و آسیب های كمتری روبرو باشیم ، نیاز هست كه به امر ازدواج توجه كنیم . توجه به ازدواج توجه به خانواده است . یكی از مهمترین كارهایی كه می توانیم انجام دهیم آموزش است . اما آیا ازدواج نیاز به آموزش دارد؟! آیا اجداد و نیاكان ما برای ازدواج آموزش می دیدند كه ما الآن نیاز به آموزش داشته باشیم؟ و آیا این مسأله این قدر جدی است كه باید برای آن آموزش دید؟!

ما معتقدیم كه ازدواج نیاز به آموزش دارد و اجداد و نیاكان ما هم این آموزش را می دیدند. آنها از طریق ارتباطات چهره به چهره و مشاهده ی رسومی كه تا حد بسیار زیادیانعطاف ناپذیر بود و به دلیل ساده تر بودن زندگی، آموزش مورد نیاز خود را از محیط خود دریافت می كردند.

اما در دنیای جدید و دایم در حال تغییر و تحول فعلی ، با رسوم بسیار منعطف و برخی اوقات حتی اضمحلال ر سوم سنتی، با وجود زمان اندكی كه اعضای خانواده با هم هستند و تعداد نفرات كمتری كه با هم زندگی می كنند ، ما نیاز داریم كه برای ازدواج آموزش ببینیم و درباره ی آن یاد بگیریم و درباره ی جدی بودن ازدواج معتقدیم كه یكی از مهمترین تصمیمات تمام دوران زندگی است و تصمیم بسیار جدی و مهمی است.

 • اهمیت ازدواج کمتر از بقیه انتخاب ها نیست. ما برای اتخاذ هر تصمیمی نیاز یه اطلاعات داریم از خرید یک جفت کفش تا انتخاب شغل.
 • در عصر حاضر به دلیل کوچک و هسته ای شدن خانواده ها آموزش و یادگیری مشاهده ای در خانواده ها کمتر شده بنابراین آموزش رسمی ضرورت دارد.
 • همه افراد در سن ازدواج، نیاز دارند، درباره ازدواج آموزش ببینند، نكته مهم اعتبار منبع آموزشی است.
 • آموزش قبل از ازدواج، اقدامی است برای کاهش طلاق و هزینه های ناشی از آن.
 • آموزش پیش از ازدواج، ضرورت همگانی است ولی مشاوره پیش از ازدواج در مواقعی ضروری است که نگرانی و یا تردید خاصی وجود دارد.

برای این كه به لزوم آموزش قبل از ازدواج اندكی واقع بینانه تر نگاه كنیم ، ازدواج را با چند مسأله ی دیگر زندگی روزمره مقایسه می كنیم.

گرفتن گواهینامه ی رانندگی در مقایسه با عقد ازدواج

برای گرفتن گواهینامه ی رانندگی شما لازم است كه سه مرحله ی زیر را طی كنید.

 1. معاینه ی چشم و آزمون بینایی
 2. امتحان آیین نامه و قوانین رانندگی
 3. امتحان رانندگی و اثبات مهارت رانندگی

اما برای عقد ازدواج تنها حضور در یك دفتر ثبت ازدواج همراه با دو شاهد و اجازه ی پدر دختر یا جد پدری (و در صورت عدم اجاز ه ی پدر ی ا جد پدری با موافقت دادگاه) و پرداخت هزینه ی ثبت شما ازدواج می كنید. البته این پیچیدگی حضور دو شاهد و اجازه ی پدر یا جد پدری دختر تنها در كشورهای اسلامی مرسوم است و گرنه در كشورهای غیراسلامی افراد تنها با پرداخت هزینه ی ثبت ازدواج بدون هیچ كار دیگری می توانند ازدواج كنند.

رانندگی بد در بسیاری از موارد موجب خسارتهای فیزیكی و عاطفی وحشتناكی می شود، اما آیا ازدواج بد و نهایتاً طلاق ، خسارتهای عاطفی، ارتباطی، مالی، افزایش تعداد كودكان تك سرپرست یا ب یسرپرست و غیره را در پی ندارد؟

ما بر این باوریم كه هر چه تقا ضای ازدواج در جامعه بیشتر شود ، شادابی و سرزندگی در جامعه افزونتر خواهد شد . اما عقد ازدواج در دنیای جدید نیاز به پیش زمینه هایی دارد ، كه لازم است به آنها بپردازیم . این پیش زمینه ها در قیاس با گرفتن گواهینامه ی رانندگی به نظر ما عبارتند از :

 1. آزمون بینشی برای اثبات كفایت و رشد متناسب بینش فرد در مورد ایجاد یك خانواده.
 2. گذرانیدن آزمونی درباره ی آشنایی با مشكلات و انتظارات ازدواج و قوانین حاكم بر زندگی مشترك.
 3. گذرانیدن آزمون عملی در جهت اثبات مهارتهای ارتباط مثبت و مهارتهای حل تعارض.

آیا باور داشتن به چنین نیازی ابلهانه یا حداقل آرمانگرایانه است؟ ما چنین نمی اندیشیم و به عنوان خانواده درمانگر، مشاور وروانشناس كه با صد ها نفر از مردمانی مصاحبه و مشاوره كرده ایم كه از تباهی ناشی از ازدواج نامتناسب و ازدواج بد آزار دیده اند، بر این باوریم كه اگر جامعه ای می تواند یك نظام حداقلی برای تربیت رانندگان جدید به اجرا درآورد ، بی تردید می تواند و لازم است كه نظام عاقلانه ای برای تربیت همسران جدید، والدین جدید و خویشاوندان جدید طراحی و تنظیم نماید . به نظر ما غفلت از چنین امری یك نادانی بزرگ است.

صرف وقت برای برگزاری مراسم ازدواج در قیاس با یادگیری درباره ی ازدواج

مقایسه جالب دیگری كه می تواند به روشن شدن موضوع كمك كند ، وقت و پولی است كه افراد برای برگزاری و انجام مراسم عروسی كه تنها یك یا دو روز به طول می كشد صرف می كنند، در حالی كه برای خود ازدواج كه یك عمر به طول می انجامد نه تنها چنان پولی صرف نمی كنند، حتی حاضر به صرف وقت هم برای آن در بسیاری از موارد نیستند. ”دیوید اولسون“ میگوید:

آنها انرژی زیادی را برای انتخاب كیك عروسی صرف می كنند ، كیكی كه توسط میهمانان گرسنه طی چند دقیقه مصرف می شود حال آنكه باید انرژی خود را برای آموختن اصول پویای ازدواج و بالا بردن مهارتهای لازم برای همسرشدن و پدر یا مادر شدن به كار ببندند و متأسفانه این اشتباه بزرگ جوانان ماست.

برنامه ریزی برای شغل و حرفه در قیاس با ازدواج

مقدار وقتی كه صرف آمادگی برای یك كار یا حرفه می شود معمولا بسیار زیاد است. مثلاً اگر بخواهید مهندس شوید ، به غیر از این كه باید دوازده سال دوره ی تحصیلی را طی كرده باشید ، لازم است كه پس از قبولی در كنكور دانشگاهها ، چهار سال نیز به طور اختصاصی در مورد رشته ی مهندسی مورد نظرتان تحصیل كنید.

بعد از تحصیلات دانشگاهی زمانی كه شاغل شوید ، به زودی در می یابید كه سالها طول می كشد تا پس از تجربه آموزی و آموزشهای تخصصی دیگر بتوانید شایستگی لازم را در حرفه و كار خود بدست آورید.

همه می دانند كه پیشرفت شغلی و حرفه ای مسیری طولانی و پر پیچ و خم است كه به تلاش نیاز دارد ، اما كمتر فردی هست كه در مورد صرف وقت و تلاش برای پیشرفت در شغل خود اهمال كند و آن را نادیده انگارد .بر خلاف چنین رویكردی نسبت به شغل و حرفه و پیشرفت و موفقیت شغلی ، در مورد ازدواج چنین دیدگاهی در جامعه ی ما و اكثر جوامع بشری ملاحظه نمی شود.

در جامعه ی ما برای ازدو اج كافی است كسی را در نظر بگیرید . اگر  هم « عاشق » بودید كه چه بهتر و اگر هم نبودید اشكالی ندارد با هم طی چند جلسه آشنا خواهید شد و بعد هم ازدواج خواهید كرد و روز بزرگ كه فرا رسید مراسمی با شكوه برگزار خواهید كرد كه هر چه با شكوهتر باشد بهتر است . بعد از آن هم سران هستند و راهنمایی اندك و كمبود آموزش و تجربه كه گاه تا پایان زندگی ادامه خواهد یافت. لازم است به ازدواج حداقل در حد هر برنامه ی مهم دیگری نگاه كرد چه رسد به این كه ما معتقدیم یكی از مهمترین برنامه های زندگی هر فرد ازدواج اوست.

منبع : کتاب ازدواج (آموزش پیش از ازدواج)

ضرورت مشاوره ازدواج

برای دریافت مشاوره ازدواج و قبل از ازدواج
از طريق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگيريد
پاسخگويي همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ايام تعطيل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *