Home / مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج

ضرورت مشاوره ازدواج

ضرورت مشاوره ازدواج

ازدواج یكی از مهمترین تصمیمات تمام زندگی است. اما این تصمیم زمانی باید گرفته شود، كه اطلاعات و دانسته های ما و تجربه و پختگی ما در برابر بزرگی این تصمیم اندك و ناتمام است. این مقاله تلاشی است برای ارایه ی اطلاعات و افزایش دانسته ها و توصیه به …

بیش تر بخوانید